Doel leergang

Na het afronden van deze leergang ben je in staat de leidende principes van de Marktvisie toe te passen in je dagelijkse praktijk. Daarmee maak je het positieve verschil in projecten waar je bij betrokken bent en draag je bij aan een vitale en duurzame sector.

WAT LEVERT DE LEERGANG JE OP?

 • Je krijgt een goed inzicht in de belevingswereld van alle stakeholders met wie je samenwerkt, je kunt je verplaatsen in hun belangen en respecteert deze ook.
 • Je hebt kennis van verschillende aanbestedings- en contractvormen, weet welke aansluiten bij de opgave waar je voor staat en kunt hier (in de uitvoeringsfase) ook naar handelen.
 • Je bent in staat EMVI op een waardevolle wijze te benutten.
 • Je verrijkt je kennis van risicomanagement en je kunt risico’s evenwichtig en eerlijk verdelen en (mede daardoor) beheersen
 • Je hebt inzicht in alle aspecten van prijsvorming en kunt daar succesvol naar handelen: eerlijk geld voor eerlijk werk!
 • Je kunt de lessen van de Marktvisie vertalen naar je eigen projecten en organisatie.
Inschrijven

KENNIS – WAT LEER JE?

Met deze leergang breid je je kennis uit op de volgende gebieden:

 • Contractvormen (o.a. geïntegreerde contracten en bouwteams)
 • Selectie- en gunningscriteria (o.a. EMVI)
 • Risicoverdeling en -management
 • Aanbesteden en wet- & regelgeving
 • Samenwerkingsmodellen en -vormen
 • Marktconsultatie
 • Prijsvorming, transactiekosten en faalkosten
 • Project- en contractbeheersing

COMPETENTIES – OP WELK GEBIED GROEI JE?

Je versterkt de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid
 • Conceptuele flexibiliteit
 • Durf
 • Groepsgericht aansturen
 • Initiatief nemen
 • Integriteit
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Samenwerken
 • Toekomstvisie
 • Verandervermogen
 • Zelfinzicht

Wil jij ook leren hoe je van ieder project een succes maakt? Door samen met collega’s uit de sector te bouwen aan een vitale sector? Schrijf je dan in voor deze leergang Marktvisie.

Inschrijven

VOOR WIE – PROFIEL VAN DE DEELNEMER

Je bent werkzaam in de GWW-sector en je hebt een senior-rol in (de aansturing van) projecten. Je hebt ten minste tien jaar relevante werkervaring aan opdrachtgevers- en/of opdrachtnemerszijde en je functioneert minimaal op hbo werk- en denkniveau.

Je beschikt over leiderschapskwaliteiten en je krijgt energie van innovatie en veranderopgaven. Je wilt graag leren van en met gelijkgestemden en reflecteren op jouw persoonlijke opvattingen en het gedrag dat daaruit voortvloeit.

Je vindt het belangrijk om bij te dragen aan een vitale en duurzame sector en je bent bereid daar je schouders onder te zetten.

Weten of deze leergang iets voor jou is? We nemen graag contact met je op voor een persoonlijk intake-gesprek.

Programma

Het programma van de leergang bestaat uit een introductiesessie, vijf lesblokken en een afsluiting. Het volledige programma lezen? Download dan de brochure:

Download brochure

In een telefonisch doelstellend gesprek met je studiebegeleider bespreek je je motivatie en leerdoelen. Als voorbereiding op dit gesprek vul je een vragenformulier in. Aan de hand hiervan beoordeelt je studiebegeleider of de training aansluit bij jouw leerwensen en verwachtingen. Hij licht ook de aanpak van de leergang toe en wat er van jou wordt verwacht.

Tijdens de introductiesessie:

 • Maak je kennis met de trainers, jouw studiebegeleider en de andere deelnemers
 • Nemen we samen de uitgangspunten van de marktvisie door
 • Bespreken we de inhoud van de leergang en de huiswerkbelasting
We sluiten informeel af met diner en borrel.

LESBLOK 1: HUMAN FACTORS

Kijk met trots en plezier naar de opgave en draag dat ook uit

 • Je maakt kennis met de samenwerkingsladder en leert hoe en waarvoor je die kunt toepassen
 • Je vergroot jouw begrip van verschillende persoonlijkheidstypes en communicatiestijlen en leert hier beter mee om te gaan
 • Je leert hoe je een project startup organiseert op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) en hoe je deze niet alleen op de technische inhoud richt, maar vooral ook op samenwerken.
 • Je krijgt inzicht in de communicatiepiramide en leert hoe je effectiever kunt escaleren om (dreigende) conflicten te voorkomen
 • Je leert hoe je zelforganiserende teams samen stelt en aanstuurt
 • Je maakt kennis met prestatiemeten en Past Performance en leert hoe je deze instrumenten effectief kunt inzetten
LESBLOK 2: TENDEREN

Kies de aanbestedingsvorm en de manier van samenwerken die gericht zijn op het doel van de opgave

 • Je leert welke afwegingen je maakt bij de voorbereiding van een tender
 • Wat zijn de kritische succesfactoren hierbij? (scopebepaling, type procedure, gunningsmethode, beoordelingsmethode)
 • Je verdiept je in het werkproces van de ander en onderzoekt welke impact jouw keuzes op die ander hebben. Hoe richt je de tendervoorbereiding en de tenderfase in met deze inzichten?
 • Dialoog: welke mogelijkheden zijn er binnen bestaande procedures om dialoog te hebben in verschillende fases van de aanbesteding? En wat kan dialoog opleveren?
 • Teamsamenstelling: hoe stel je een team samen van opdrachtgever en opdrachtnemer (projectorganisatie- / contractvoorbereidingsteam, tenderteam)?
 • Hoe doorgrond je een uitvraag? En hoe achterhaal je wat de ‘vraag achter de vraag’ is?
LESBLOK 3: EMVI

Benut de juiste variabelen en blijf de concurrentie een stap voor.

 • Je krijgt inzicht in nut en noodzaak van gunningscriteria
 • Je leert goede , objectieve en doelgerichte gunningscriteria te formuleren
 • Je ontwikkelt het vermogen achterliggende bedoelingen te ‘lezen’ zodat je een betere inschrijving kunt doen
 • Je leert hoe je de emvi belofte gaat waarmaken en meten en wat dat betekent voor de samenwerking
 • Je krijgt inzicht in de relatie tussen inschrijvingsvereisten en transactiekosten (proportionaliteit)
 • Je leert hoe je kwaliteit doorslaggevend laat zijn in de uitvraag en de opdrachtnemer onderscheidend kan zijn (gunnen op waarde)
LESBLOK 4: RISICO’S

Ken en erken elkaars belangen en risico’s en handel daar ook naar.

 • Je krijgt inzicht in het belang van risicomanagement
 • Je leert hoe je risico’s op een effectieve wijze kunt delen en verdelen
 • Je wordt bijgepraat over wat er precies qua risicoverdeling in regelgeving is geregeld
 • Je leert hoe je die regelgeving toepast in verschillende aanbestedingsprocedures, maar ook hoe je dat doet in de uitvoeringsfase
 • Je verdiept je kennis van risicogestuurd werken: het is meer dan een systematiek
LESBLOK 5: PRIJSVORMING

Zorg dat de financiële totstandkoming en afwikkeling van de opgave doelmatig, rendabel en financierbaar is voor alle betrokkenen.

 • Je krijgt inzicht in wat belangrijk is in calculaties bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
 • Je doet kennis op van (dis)proportionele betalings- en garantievoorwaarden
 • Je leert hoe je kan omgaan met (on)redelijke voorwaarden tijdens de precontractuele fase
 • Je leert hoe belangrijk transparantie is bij kosten als gevolg van meerwerk/onvoorziene omstandigheden
Afsluiting

De leergang wordt afgesloten met het presenteren en bespreken van jouw praktijkopdracht.

 • Welke lessen heb je in praktijk gebracht? Met welk resultaat?
 • Wat zou je de volgende keer anders doen? Waarom?
 • Hoe ga je de leidende principes in jouw organisatie borgen?

Je leert pas echt als je je opgedane kennis toepast in de praktijk. Daarom ga je binnen je eigen organisatie aan de slag met diverse praktijkopdrachten en kies je een mentor die je begeleidt en stimuleert bij jouw leerproces. Dit kan je leidinggevende zijn of een (senior) collega.

Daarnaast zet Bouwmeesters-Tauw een studiebegeleider in. Die persoon is niet alleen co-trainer tijdens alle lesdagen, maar ook buiten de leergang om jouw aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning.

De rol van studiebegeleider versterkt wat je leert en creëert daarmee extra toegevoegde waarde. Immers, deze persoon besteedt aandacht aan jouw leerproces door vragen te stellen en te beantwoorden, mee te denken en je te stimuleren. Je interne mentor helpt je ook het draagvlak binnen je organisatie te vergroten voor het in praktijk brengen van de kennis die jij opdoet.

 • Wat je leert pas je direct toe in jouw projecten en organisatie
 • Effectiever leren samenwerken staat centraal
 • Je krijgt ondersteuning van een studiebegeleider ipv mentor
 • Je leert door middel van 70% praktijkoefeningen en 30% theorie
(*) mits belangenverstrengeling wordt voorkomen

De totale doorlooptijd van de leergang bedraagt 6 maanden. De leergang bestaat uit een telefonisch doelstellend gesprek, een introductiesessie met diner en overnachting, 5 lesdagen (iedere laatste donderdag van de maand m.u.v. de zomermaanden) en een afsluitende sessie.

Verder vindt er minimaal één excursie plaats naar een inspirerend project waar de Marktvisie momenteel in praktijk wordt gebracht. Qua studiebelasting moet je rekening houden met ca. 1 dag per maand voor huiswerk en dergelijke.

De maximale groepsgrootte voor deze leergang is 16 deelnemers. Bij het samenstellen van een groep houden we rekening met een goede balans tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Na afronding van de leergang ontvang je, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat van Bouwmeesters-Tauw.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de leergang kunt u contact opnemen met Arthur Weesie (06-24589310) van Bouwmeesters of Henberto Remmerts (06-53576332) van Tauw.

Startdata & Locatie

De leergang start op woensdagmiddag 12 februari 2020, inclusief een diner en avondprogramma.

Een deel van de lesdagen worden op een gastlocatie verzorgd. Deze gastlocaties zijn roulerend op locaties bij deelnemers, bv op een uitvoeringswerk of op kantoor. Dit draagt bij aan het doel van de leerlijn om een kijkje te krijgen in de keuken van ‘de ander’ en meer inzicht te krijgen in elkaars werkproces.

Data 2020
 • Kennismaking sessie:
  12 februari (middag)
  trainingslocatie in het midden van het land
  15.00 – 17.00 uur en aansluitend diner
 • Lesdag 1:
  13 februari
  trainingslocatie in het midden van het land
  08.45 - 16.30 uur
 • Lesdag 2:
  4 maart
  gastlocatie
  08.45 - 16.30 uur
 • Lesdag 3:
  8 april
  gastlocatie
  08.45 - 16.30 uur
 • Lesdag 4:
  13 mei
  gastlocatie
  08.45 - 16.30 uur
 • Lesdag 5:
  3 juni (ochtend)
  gastlocatie
  08.45 - 12.30 uur
 • Afsluitende sessie:
  17 juni ‘terugkommiddag’
  trainingslocatie in het midden van het land
  16.00 - 19.00 uur, met ter afsluiting een hapje en drankje

Schrijf je nu in. Heb je vragen over je inschrijving, neem dan contact op met Ineke Bos via (075) 240 01 12 of per e-mail (info@marktvisieindepraktijk.nl)

PLAATS RESERVEREN

Wil je deelnemen aan de leergang maar kun je nog niet direct beslissen? Wij bieden je de mogelijkheid vrijblijvend een plaats te reserveren. Zo ben je toch alvast verzekerd van deelname. Reserveer nu jouw plaats via onze website of bel (075) 240 01 12.

ON-THE-JOB

Wil je de leergang on-the-job volgen, bijvoorbeeld met je projectteam? Ook dat is mogelijk. Bouwmeesters- Tauw kan de leergang namelijk op maat aanbieden. Wil je hier meer over weten? Vraag dan telefonisch een adviesgesprek aan via (075) 240 01 12 of mail naar info@marktvisieindepraktijk.nl.

Kosten leergang

De kosten bedragen € 3.795,- (excl. BTW). Dit is inclusief diner na de eerste sessie en exclusief overnachting (optioneel).
De eventuele kosten die gepaard gaan met de trainingsdagen op de gastlocaties (bv catering) vallen binnen het cursusbedrag.

Tijdens de leergang maken we gebruik van divers trainingsmateriaal, zoals digitale handouts en literatuur.

Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een factuur. Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden, maar uiterlijk vóór aanvang van de leergang.

Bekijk hier de actuele leveringsvoorwaarden.

De trainers

Ieder onderwerp wordt behandeld door een trainer uit de praktijk.

Henberto Remmerts
Trainer & Adviseur

Henberto Remmerts is senior consultant Risico- en contractmanagement bij Tauw. Hij begeleidt projecten met diverse contractvormen, adviseert over inkoopstrategieën, voert regelmatig reviews uit en heeft zich gespecialiseerd in de samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer. Dit alles past hij toe in aansprekende projecten zoals bodemsaneringen, waterkeringen, bruggen en een vaarverbinding. Dit in wisselende rollen als Contractmanager of integraal projectmanager in een IPM-team. Deze ervaring deelt hij graag met de deelnemers.

Jan Kappert
Trainer & Adviseur

Jan Kappert is een ervaren coach en trainer en medeoprichter van Bouwmeesters Training en Advies. Jan is grondlegger van de Past Performance systematiek en geeft hier al jaren training in. Hij heeft ruime ervaring als manager binnen de overheid waarbij zijn motivatie vooral ligt in veranderen, mensen in beweging krijgen en samenwerken. Als personal en teamcoach begeleidt hij al 10 jaar diverse personen en teams op het ontwikkelen van communicatie skills, feedback geven en ontvangen en stressbeheersing. Hij staat te popelen om de Marktvisie in de praktijk te brengen.

Chantal Schrijver
Trainer & Adviseur

Chantal Schrijver is consultant Aanbesteden en Contracteren bij Tauw. Chantal is in de rol van contractmanager betrokken bij de inkoop- en contractvoorbereiding van grond- weg en waterbouwprojecten. Haar drijfveer is het vergroten van bewustwording van de impact van keuzes in deze fase en het belang van draagvlak voor deze keuzes in de organisatie. Daarnaast is zij ook betrokken in de tenderfase aan de inschrijverskant en in de contractrealisatiefase. Door deze ervaringen kan zij zich goed identificeren met beide zijden en ook een spiegel voorhouden om inzicht te geven in de consequenties van bepaalde keuzes.

Frank van Berkum
Trainer & Adviseur

Frank van Berkum begeleidt samenwerking in ruimtelijke vraagstukken: in (project)teams, in organisaties en in publiek-private samenwerking. Dat doet hij als manager en facilitator. Als civieltechnicus en jurist kent Frank de vakinhoud. Hij richt zich met name op de wijze waarop mensen, met hun individuele kwaliteiten en ambities, tot gezamenlijke resultaten komen. Zijn rol als studiebegeleider in de leergang is om samen met de deelnemers en de trainers de geleerde inhoud te verbinden met de praktijk van de deelnemers, en zo een optimaal gezamenlijk leerresultaat te realiseren.

OVER BOUWMEESTERS EN TAUW

Bouwmeesters en Tauw staan vierkant achter de Marktvisie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze bijdraagt aan een vitale en duurzame bouw- en infrasector. Wij hebben de Marktvisie ondertekend en handelen daar ook naar.

Dat handelen is cruciaal: een visie gaat pas leven als je er invulling aan geeft. Bijvoorbeeld als je de Marktvisie vertaalt naar organisatiebeleid, of principes ervan toepast in de dagelijkse praktijk.

Met deze leergang willen wij personen in de bouw- en infrasector – en de organisaties waarvoor zij werken– in staat stellen de Marktvisie effectief in de praktijk te brengen.

Bouwmeesters

Bouwmeesters is een trainings- en adviesbureau dat zich inzet voor een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector.

Wij geloven in een toekomst waarin partijen samenwerken op basis van vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid. Dit vraagt om een cultuur waarin betrokkenen ‘eerst begrijpen en dan pas begrepen worden’, respect hebben voor de motivatie en belangen van de ander en van elkaar willen leren.

Wij worden door de sector gezien als onafhankelijke, deskundige en betrouwbare partner die partijen bij elkaar brengt en samen met hen bouwt aan vertrouwen.

Tauw

Tauw is een adviesbureau met een sterke positie in het begeleiden van opdrachtgevers en aannemers bij de samenwerking in projecten in de openbare ruimte, lijninfrastructuur en waterveiligheid.

Wij verbinden techniek, omgeving, contracten en projectbeheersing door zorgvuldig risicomanagement en system engineering. Onze meerwaarde is het toepassen van theorie in de praktijk en de ervaringen te delen.

Vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië werken wij met ruim 1.000 medewerkers aan een mooie, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Adres

Bouwmeesters Tauw
Veerdijk 40J
1531 MS Wormer

whatsapp user-tie attachment activity airplay alert-circle alert-octagon alert-triangle align-center align-justify align-left align-right anchor aperture arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up at-sign award bar-chart-2 bar-chart battery bell-off bell bluetooth book bookmark box briefcase camera-off camera check-circle check-square check chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up chrome circle clipboard clock cloud-off cloud cog command comment-circle comment-square cpu crosshair delete disc download-cloud download droplet edit external-link eye-off eye facebook fast-forward feather file filter flag folder globe grid hash headphones heart home image inbox info instagram layers layout life-buoy loader location lock mail map-pin map maximize-2 maximize menu mic-off mic minimize-2 minimize minus-circle minus-square minus monitor moon more-horizontal more-vertical move music octagon pause phone-call phone-forwarded phone-incoming phone-missed phone-off phone-outgoing phone pie-chart play plus-circle plus-square plus pocket power printer radio refresh-ccw refresh-cw rewind rotate-ccw rotate-cw scissors search share shuffle skip-back skip-forward slash square star sun sunrise sunset tag target thermometer thumbs-down thumbs-up toggle-left toggle-right trash-2 trash triangle twitter umbrella unlock upload-cloud upload user-minus user-plus user video-off video watch wifi wind x-circle x-square x zap zoom-in zoom-out account_balance business_center check2 check_box_outline_blank check_circle done home2 sync security star2 star_border star_half stars keyboard_arrow_down arrow_drop_down arrow_drop_down_circle phone2 phone3 navigate_next close2 keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right mail_outline menu2 pin_drop search2 send search3 user2 check22 home22 refresh pencil check-square-o check-circle2 check-circle-o eye2 facebook2 bullhorn globe2 truck building-o gamepad shield html5 check-square2 file-text bank building cube cubes life-bouy paint-brush line-chart arrow-down2 arrow-down22 office pencil2 pacman bullhorn2 library profile cart credit-card lifebuoy mobile mobile2 tablet