Beter samenwerken door relationeel risicomanagement!

Er is veel aandacht voor samenwerking in de branche. De initiatieven van de Waterschappen en haar bouwers en Bouwend Nederland, maar ook zeker aannemers, opdrachtgevers en adviseurs laten zich steeds meer horen. De centrale boodschap is: we moeten beter samenwerken. De vraag die dat bij mij oproept is: hoe ziet men dat voor zich?

Eenduidige focus en elkaar ondersteunen

De inzet van project start-ups, minder papier en meer gesprekken zijn veel gehoorde middelen voor het verbeteren van samenwerking. Die gesprekken moeten ertoe leiden dat daadwerkelijk de belangen op tafel komen, dat partijen en mensen elkaar ondersteunen los van de ‘bloedgroep’ en dat  eenduidige focus op de projectdoelstellingen ontstaat. Ik ben het daar van harte mee eens. Maar deze onderwerpen daadwerkelijk kleur geven is makkelijker gezegd dan gedaan…


De werkelijke risico’s

In de vele risicoanalyses die ik de afgelopen jaren heb gezien of begeleid, bleken samenwerkingsrisico’s verstopt te zitten onder de technische, financiële en organisatorische risico’s. Te laat of onvoldoende kwaliteit leveren raakt uiteindelijk immers vaak aan een vertrouwenskwestie of een bedrijfsbelang en zelden het aan projectbelang.  Een mooi voorbeeld van een andere bedrijfstak, de ruimtevaart, las ik in het boek van Martin van Staveren over risicogestuurd werken (bron: Risico gestuurd werken in de praktijk, 2015). Hij beschrijft de ogenschijnlijke oorzaak van het fatale ongeluk met de Challenger in 1986, een technisch risico met de O-ringen. Echter, achter de technische risico’s gaan risico’s schuil op het gebied van imago, organisatie en cultuur. Bedenk maar eens een eigen situatie waar een technisch risico is opgetreden: was het werkelijk een technisch risico?


Het juiste gesprek voeren

Het klassieke denken en praten over risico’s helpt onvoldoende om over die onderliggende oorzaken een effectief gesprek te voeren. De neiging was (en is) om te blijven denken in een opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding die leidt tot een ‘u vraagt, wij draaien’ verwachting aan beide kanten. Om die reden besloten wij, als Tauw, jaren geleden al te werken met een ‘cultuurcoach’, een externe teamcoach die ons hielp het juiste gesprek te voeren over die relationele zaken die raken aan houding, gedrag en interactie.


Gedeelde verantwoordelijkheid

De oplossing voor onenigheid in de samenwerking blijkt te zitten in het aanspreken van de gedeelde verantwoordelijkheid: startend bij datgene waar je gezamenlijke belang wél zit (bijvoorbeeld: een goed werkende brug opleveren of het project tijdig en goed opleveren), onderzoek je wat je van elkaar nodig hebt om dat te bereiken. En beschouw je het actuele probleem als iets waar je allebei een rol en een verantwoordelijkheid in hebt. Het uitspreken, erkennen én respecteren van verschillende belangen is ook een cruciale stap. En dat is een flinke omschakeling, want we zijn juist zo gewend aan het niet uitspreken, negeren en veroordelen van die verschillen…


Inzicht in processen en relaties

Het managen van samenwerkingsrisico’s en daarmee invulling geven aan de verbetering van de samenwerking, vraagt om inzicht in wat zich binnen de relaties in projecten afspeelt. Voor het ontwerpen van de samenwerking in een project is kennis van die dieperliggende processen en relaties cruciaal. Het onderhouden ervan kan daar niet los van worden gezien. Eigenlijk net zoals met al die andere elementen van een projectontwerp. Alleen een planning opzetten en niet onderhouden is toch ook geen optie in een project?!

Al met al pleit ik dus voor het inbouwen en organiseren van serieuze aandacht voor relationeel risicomanagement als een antwoord op de roep om beter met elkaar samen te werken.

Henberto Remmerts

Business leader Risico- en Contractmanagement

Tauw

Op de hoogte blijven

Bekijk de RISNET-pagina (hét kennisnetwerk voor risicomanagement in de bouw) voor meer informatie over het toepassen van risicomanagement.

In de maandelijkse nieuwsbrief Contracteren verschijnen binnenkort meer blogs en concrete resultaten uit het RISNET-netwerk.

Adres

Bouwmeesters Tauw
Veerdijk 40J
1531 MS Wormer

whatsapp user-tie attachment activity airplay alert-circle alert-octagon alert-triangle align-center align-justify align-left align-right anchor aperture arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up at-sign award bar-chart-2 bar-chart battery bell-off bell bluetooth book bookmark box briefcase camera-off camera check-circle check-square check chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up chrome circle clipboard clock cloud-off cloud cog command comment-circle comment-square cpu crosshair delete disc download-cloud download droplet edit external-link eye-off eye facebook fast-forward feather file filter flag folder globe grid hash headphones heart home image inbox info instagram layers layout life-buoy loader location lock mail map-pin map maximize-2 maximize menu mic-off mic minimize-2 minimize minus-circle minus-square minus monitor moon more-horizontal more-vertical move music octagon pause phone-call phone-forwarded phone-incoming phone-missed phone-off phone-outgoing phone pie-chart play plus-circle plus-square plus pocket power printer radio refresh-ccw refresh-cw rewind rotate-ccw rotate-cw scissors search share shuffle skip-back skip-forward slash square star sun sunrise sunset tag target thermometer thumbs-down thumbs-up toggle-left toggle-right trash-2 trash triangle twitter umbrella unlock upload-cloud upload user-minus user-plus user video-off video watch wifi wind x-circle x-square x zap zoom-in zoom-out account_balance business_center check2 check_box_outline_blank check_circle done home2 sync security star2 star_border star_half stars keyboard_arrow_down arrow_drop_down arrow_drop_down_circle phone2 phone3 navigate_next close2 keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right mail_outline menu2 pin_drop search2 send search3 user2 check22 home22 refresh pencil check-square-o check-circle2 check-circle-o eye2 facebook2 bullhorn globe2 truck building-o gamepad shield html5 check-square2 file-text bank building cube cubes life-bouy paint-brush line-chart arrow-down2 arrow-down22 office pencil2 pacman bullhorn2 library profile cart credit-card lifebuoy mobile mobile2 tablet